مشاوره رایگان

بازدید امکان سنجی و بررسی نیازهای سازمان شما ارائه راهکار و اعلام هزینه ارائه راه حل طراحی شبکه مورد نظر و برآورد هزینه های مورد نیاز

راه اندازی و اجرا

تامین و نصب تجهیزات مورد نیاز، راه اندازی و اجرای شبکه در کوتاه ترین زمان با بالاترین کیفیت بازنگری و تحویل تست تجهیزات، بررسی شبکه راه اندازی شده به صورت کامل
لیست قیمت